Strona główna>27 Międzynarodowe Biennale Plakatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Zapraszamy na wystawę wieńczącą MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA PLAKAT dla studentów szkół artystycznych

Konkurs związany jest z obchodzonym przez UNESCO – w dniach 24-31 października 2020 roku – Światowym Tygodniem Kompetencji Medialnych i Informacyjnych.
Tematem jest: „Przeciwdziałanie dezinformacji. Kompetencje informacyjne i medialne dla każdego i stosowane przez wszystkich”.
Światowy Tydzień Kompetencji Medialnych i Informacyjnych – Global Media and Information Literacy Week – wiąże się z promocją edukacji medialnej i cyfrowej. Edukacja medialna to wychowanie obywateli w kierunku zdobywania umiejętności korzystania z mediów oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, a jej wynikiem jest kształtowanie kompetencji medialnej i informacyjnej, pozwalającej zarówno świadomie i krytycznie odbierać treści komunikowania, jak i samemu je tworzyć. Obchody Tygodnia mają na celu zwrócenie uwagi na niezwykle istotny problem pojawiający się w kontekście wyzwań cywilizacyjnych współczesnego świata, związany z rozwojem nowych technik komunikacji. W cyfrowej rzeczywistości wysoki poziom umiejętności korzystania z mediów jest jednym z kluczowych czynników umożliwiających podejmowanie świadomych decyzji. Inicjatywa UNESCO służy promowaniu umiejętności korzystania z wszelkich możliwości, jakie dostarcza świat cyfrowy, przy zachowaniu krytycznej postawy umożliwiającej ochronę przed zagrożeniami płynącymi z sieci.
UNESCO rozpatruje kwestię kompetencji medialnej i informacyjnej z punktu widzenia Art.19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, który głosi, że: „Każdy człowiek ma prawo do wolności poglądów i swobodnego ich wyrażania; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnych poglądów, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i idei wszelkimi środkami, bez względu na granice”. Edukacja medialna ma dostarczać ludziom umiejętności pełnego korzystania z tego prawa.
Międzynarodowe Jury w składzie:
prof. Karel Mišek (Czechy)
prof. Thierry Sarfis (Francja)
prof. Sławomir Ratajski (UNESCO, Polska)
prof. Aanabella Salem (Argentyna)
prof. Dogan Arslan (Turcja)
Robert Paršo (Słowacja)
prof. Błażej Ostoja Lniski (Polska)
prof. Lech Majewski (Polska)
Justyna Czerniakowska (Polska)
Organizator: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie przy współpracy z Turbo Poster
pozostałe wydarzenia