Strona główna>Wystawa Krystyny Brzechwy

Wystawa Krystyny Brzechwy

17 listopada – 15 grudnia, Dom ze Sztuką

Krystyna Brzechwa – artystka, malarka baśniowych obrazów, do których inspiracje czerpie z realnego świata. Jej obrazy są pełne metafor, wnikliwego spojrzenia na człowieka, jego psychikę, otaczający go świat. Nasycone kolorem, pełne zadumy, melancholi, groteski.

Krstyna Brzechwa urodziła się w 1928 roku w Warszawie. Córka poety Jan Brzechwy. Studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie u prof. Eugeniusza Eibischa, w 1955 roku otrzymała dyplom i została członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.
W latach 1977-1979 należała do Rady Artystycznej Sekcji Malarstwa, a w latach 1980-1983 była jej przewodniczącą. Od 1989 do 1992 roku była członkiem Prezydium Zarządu Okręgu Warszawskiego ZPAP, a w latach 1993-1996 członkiem Komisji Rewizyjnej Okręgu Warszawskiego ZPAP. W 1970 roku otrzymała nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 1980 roku została odznaczona Złotą Odznaką ZPAP.

Jej prace znajdują się w zbiorach muzealnych w kraju (m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum w Kielcach, Muzeum w Radomiu, Muzeum Kopernika w Toruniu, w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, Ministerstwa Kultury i Sztuki, w BWA w Białymstoku, w BWA w Radomiu oraz w BWA w Warszawie) i za granicą (zbiory Columbia University w Nowym Jorku, Clark University of Worcester, Massachusetts) oraz w kolekcjach w Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, USA, Danii, Izraelu, Szwecji, Kanadzie i we Francji.

pozostałe wydarzenia
Szczegóły