We współczesnym, galopującym świecie otaczamy się wieloma przedmiotami, czasami nie mając czasu w pełni ich wykorzystać. Żyjąc w świecie konsumpcji, wytwarzamy coraz więcej odpadów, wyrzucając je do kosza i produkując niezliczone ilości śmieci. Jednak wielu artystów zainspirowanych problemami współczesnego świata, takimi jak między innymi: postępująca technizacja, industrializacja, komputeryzacja, mediatyzacja życia społecznego, konsumpcjonizm, ale także coraz większa świadomość potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego oraz zasobów naturalnych, zaczyna tworzyć małe i wielkie dzieła z surowców wtórnych.

Sztuka recyklingu – odpowiedź na potrzeby świata

Szukając różnych środków wyrazu, współczesna filozofia języka artystycznego na kanwie licznych przeobrażeń stworzyła sztukę recyklingu tworzoną przez artystów reprezentujących rozmaite nurty. Opiera się ona na kreatywności oraz nadaniu niepotrzebnym przedmiotom nowego życia. Wykorzystując istniejące zasoby, artyści tworzą instalacje, rzeźby oraz różnego rodzaju prace plastyczne wykraczające poza ramy tradycyjnych kanonów sztuki.

Recykling art, bo tak nazywamy sztukę z odzysku to nieustanne poszukiwanie nowych form wyrazu. Przykładem takiej sztuki są dzieła Romana Modzelewskiego, a w szczególności projekt fotelu RM58 wykonany z laminatu poliestrowo – szklanego. To właśnie to dzieło złamało wszelkie schematy i otworzyło furtkę do kreatywności i nieustannego poszukiwania nowych środków przekazu. Twórczość Modzelewskiego stała się inspiracją dla wielu twórców sztuki współczesnej Warszawa natomiast, jest jednym z miast, w którym można podziwiać tego typu dzieła. To tu wielu odbiorców szukających nieschematycznych dzieł odnajdzie głębię i wysublimowane wytwory sztuki stworzone na najwyższym poziomie.

Gdzie można podziwiać sztukę recyklingu w Warszawie

Osoby szukające miejsc w stolicy naszego kraju, w których mogą podziwiać dzieła art recyklingu, powinny odwiedzić obiekty muzealne i galerie sztuki funkcjonujące na terenie w Konesera. Tu odbywają się liczne wystawy sztuki Warszawa to jedno z miast w Polsce, które nieustannie otwiera się na nowe środki przekazu. Tu zarówno twórcy, jak i odbiorcy sztuki współczesnej znajdą przestrzeń do tego, aby spojrzeć na problemy współczesnego świata przez pryzmat emocji oraz zmysłów oddziałujących na duszę.

Sztuka współczesna w Warszawie dostępna jest w wielu miejscach, jednak w Koneserze to szczególna przestrzeń, w której dokonuje się wyjątkowy dialog między twórcami a odbiorcami. Niesamowity klimat, jaki został stworzony w Koneserze, pozwala na swobodny odbiór dzieł sztuki, w ramach nurtu recykling art w szczególności tych inspirowanych dziełami Romana Modzelewskiego, który uchodząc za prekursora designu, nadał nowe spojrzenie na sztukę. Dzięki temu artyści mogą dotrzeć do szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców. Jeśli chodzi o wystawy sztuki Warszawa to miejsce, w którym Koneser to szczególne miejsce na mapie stolicy. Tu twórcy w wyjątkowej atmosferze mogą wypłynąć na głębię, obcując z działami sztuki wielu wybitnych artystów.

Jednym z wydarzeń pozwalających zrozumieć otaczający nas świat jest wystawa ZAINSPIROWANI MODZELEWSKIM – RECYKLING ART RM58 w Koneserze. Pozwoli ona dostrzec piękno i głębię tego, co niegdyś niepotrzebne, a współcześnie ma nowe życie. To właśnie wspomniana wcześniej twórczość prekursora designu jest punktem wyjścia na drodze do zrozumienia, czym są współczesne nurty sztuki oraz poruszane problemy społeczne. Sztuka recykling art w Koneserze to oryginalny środek przekazu.