Strona główna>Strefa Gier Konesera

Strefa Gier Konesera

Zapraszamy do zabawy!

Zagraj w nasze giga gry: domino, kółko i krzyżyk, ringo i cornhole.

Regulamin:

  1. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z gier wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
  2. Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
  3. Przed przystąpieniem do gry należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.
  4. Gier nie można niszczyć oraz użytkować niezgodnie z przeznaczeniem.
  5. Użytkownik lub rodzic/prawny opiekun ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.

Możesz również wypożyczyć sprzęt do gry w badminton lub boule.

Zasady wypożyczenia sprzętu:

  1. Sprzęt wypożyczysz w kawiarnii Columbus Coffee.
  2. Za wypożyczenie rakietek wraz z lotką oraz za wypożyczenie zestawu do gry w boule pobiera się opłatę 5 zł/1h oraz kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja zwracana jest po zakończonej grze i zwrocie sprzętu.
  3. Za zniszczenia powstałe podczas użytkowania odpowiada osoba wypożyczająca sprzęt do gry. W przypadku stwierdzenia zniszczeń kaucja pokrywa koszty naprawy.

Udanej zabawy!

instrukcja gry w boule

pozostałe wydarzenia