Project Description

Strona główna>SAD. Pop Up Art Store & Gallery

SAD. Pop Up Art Store & Gallery  – galeria i pop-up store

Fundacja Do Dzieła!

Organizatorem SAD. Pop Up Art Store & Gallery jest Fundacja Do Dzieła! Fundacja działa od 2009 roku i skupia się na dwóch obszarach – sztuce w przestrzeni publicznej i aktywnościom nad Wisłą. Zrealizowała dziesięć edycji festiwalu Street Art Doping, projekt Common Experience w Stambule, wyprodukowała liczne wystawy indywidualne i przekrojowe– „Nowy Porządek” poświęcony nowej geometrii w sztuce, „Cut&Paste. Polski Szablon 2020”, „Come inside” – pierwszą przekrojową wystawę poświęconą polskiej sztuce w przestrzeni publicznej, „Escape Rooms” i wiele innych.

fundacja morze

fundacja morze prowadzi działania na styku sztuki, projektowania graficznego i edukacji. Od czterech lat organizuje Trisity, czyli Trójmiejski Festiwal Sitodruku. Celem wydarzenia jest zderzenie twórców reprezentujących różne style i korzystających z odmiennych środków wyrazu z techniką sitodruku lub serigrafii–jak nazywa się jego artystyczną odmianę. Wydarzenie skupia ponad co roku ponad 80- artystów z różnych nurtów i środowisk.

Stowarzyszenie Traffic Design

Stowarzyszenie Traffic Design. Prowadzi działania projektowe i edukacyjne skoncentrowane wokół estetyki i sztuki w przestrzeni publicznej. Ich flagowe projekty to Festiwal Traffic Design, który od 2011 roku odbywa się w Gdyni (od tego roku w formule Biennale) oraz re:design realizowany od czterech lat.

Pracownia N22
Pracownia sitodruku, prężnie organizująca wystawy w Warszawie, w tym cykl Full Moon Art. Założeniem pracowni jest tworzenie przestrzeni dla artystów do wyrażania się przez sztukę, inspirowanie do artystycznych eksperymentów i nawiązywania relacji między twórcami.

pozostałe rozrywka i kultura

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Niedziela 12:00-20:00

Sprawdź szczegóły